Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2013

Wat een mooie start van het wintersport seizoen. Een bult sneeuw in het centrum van Den Haag, de beste snowboarders uit Europa en een uitdagende rail set up gemaakt door GV constructions. De Blanko foundation had er weer alles aan gedaan en de Grote Markt was tot z'n nok toe gevuld. Wie wint dit jaar de railbattle.

Video podcast: Johnny Dertien -- @johnnydertien
Original music artist: Destroyer by F.I.69 & Suga8 -- Music available on Rub A Duck
Direct download: ISNB:99